สัมมนา

การสัมมนาของเราจัดขึ้นเป็นประจำในสถานที่ต่างๆ โอกาสที่ดีสำหรับผู้สนใจรักการเงินในการขยายขอบเขตการซื้อขายและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงที่สุดในสาขาของตน

น่าเสียดายที่สถานการณ์ปัจจุบันของ Covid-19 บังคับให้เราต้องระงับกิจกรรมสัมมนาชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

ในขณะเดียวกันคุณยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านการซื้อขายของคุณได้โดยสมัครรับข้อมูล การสัมมนาผ่านเว็บ ที่จัดขึ้นเป็นประจำหรือไปที่ส่วนกา รศึกษา ของเรา