fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

กุมตลาดโลกไว้ในมือคุณ

แอปซื้อขายบนมือถือของเรารองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้เกือบทุกประเภท ดาวน์โหลดแอปทันที และเริ่มทำการซื้อขายกับ PU Prime บนอุปกรณ์ใดก็ได้จากทุกที่ และในทุกเวลา

 • Trading Knowledge  >  Trading Blog

5 June 2023,08:19

Trading Blog

Differences Between Indices Trading and Forex Trading

5 June 2023, 08:19

Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare
Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare

What Are Indices Trading And Forex Trading

Indices trading and forex trading are both types of financial trading, but they involve different assets and markets. Forex trading, on the other hand, involves buying and selling currencies which involves forex traders speculating on the future movement of one currency against another. 

Indices trading, on the other hand, involves buying and selling a portfolio of stocks or other assets that represent a particular market or sector. However, it is important to note that because an index only refers to a benchmark that tracks the performance of a group of assets, indices cannot be directly traded themselves. Instead, market participants will trade indices through derivatives such as futures or contracts for differences (CFDs).

Assets Traded In Each Type Of Trading

As mentioned above, forex trading involves buying and selling currency pairs. Forex traders are essentially trading one currency for another, and this is expressed in pairs. For example, if a trader was to buy the EUR/USD pair, they would be trading the euro for the US dollar. Common pairs traded in forex include EUR/USD and USD/JPY, and GBP/USD.

On the other hand, trading indices through CFDs involve buying or selling contracts for indices like the S&P 500, FTSE 100, or the Nikkei 225. These indices track a basket or pool of stocks in various countries. For example, the S&P 500 tracks US stocks, the FTSE tracks UK stocks, and the Nikkei tracks Japanese stocks.

However, there are indices that track other asset classes too. The DXY, or US dollar index, tracks a basket of currencies that are commonly traded against the dollar. There’s also the VIX or volatility index, which tracks the general volatility of US stocks by weighting S&P 500 options contracts.

Find Out More About Indices Trading

Volatility Of The Forex Market And The Indices Market

The forex market tends to experience a lot more volatility as compared to the indices market because currency prices can fluctuate rapidly based on global economic and political events, making it more compatible for in-day traders such as scalp and day traders. On the other hand, significant value movements are usually needed for occasional shifts in indices prices as they tend to be highly diversified baskets of assets that smooth out a lot of volatility, making them more suitable for multi-day traders like swing traders.

man using tablet to analyse trading charts

Trading Hours For Both Forex And Indices Markets

The forex trading market is open for 24 hours, 5 days a week as it remains active round-the-clock from 5 P.M. EST Sunday until 5 P.M. EST Friday. The forex market opens in Sydney, then stays open in various forex hubs around the world in Tokyo, London and New York. 

On the contrary, indices trading is typically limited to trading hours that match the exchange hours of the relevant stock market. However, this can  be circumvented by trading index CFDs, where extended hours can be offered. PU Prime, for instance, offers 23-hour trading for most major index CFDs. 

While in indices trading, trading does exist nearly around the clock for the electronically traded e-minis, the volume may be lower than the forex market, and liquidity during off-market hours could be a concern. This means that forex traders have more flexibility in terms of when they can trade.

Leverage Allowed In Forex Trading And Indices Trading

The leverage offered for trading forex or indices typically depends on your broker. In the case of PU Prime, a leverage of up to 500 (and 1000 for Pro accounts) is offered for most major and minor forex pairs, as well as highly liquid indices including major US, EU, UK, and Asian indices. These include the S&P 500, FTSE 100, and the China 50.

For less liquid instruments, including exotic currency pairs and smaller indices like the Bovespa, which tracks the Brazilian stock market, significantly less leverage is allowed – as low as 20 times, which corresponds to a margin requirement of 5%.

Want To Understand The Fundamentals Of Forex Trading

Participants Taking Part In Each Trading Market

The forex market and indices market also differ in terms of the types of market participants involved.

Forex market participants are typically made up of governments, central banks, corporations, financial institutions, and retail traders. Governments and central banks use the forex market to manage their country’s currency exchange rates, while corporations and financial institutions use it to hedge against currency risks and to facilitate international trade. Retail traders, on the other hand, are individual investors who trade forex for speculative purposes.

Indices market participants, on the other hand, are mainly institutional investors such as pension funds, mutual funds, and hedge funds. These participants buy and sell stocks in order to track the performance of a particular stock market index, such as the S&P 500 or the Dow Jones Industrial Average. Retail traders can also participate in the indices market through exchange-traded funds (ETFs) or CFDs.

Trading Strategies To Be Considered

Lastly, the trading strategies typically used for trading forex can differ from that used in indices trading. Here are some ways in which forex trading strategies can differ from indices trading strategies:

 1. Market dynamics: Forex trading involves trading currencies, which can be influenced by various factors such as economic data releases, geopolitical events, and central bank policies. In contrast, indices trading involves trading on the performance of a basket of stocks, and factors such as company earnings reports, market sentiment, and overall economic trends can have an impact on index prices.
 2. Risk management: Because the forex market is highly volatile, forex traders often use strategies that focus on managing risk, such as using stop-loss orders and limiting leverage. On the other hand, indices traders may use strategies that focus on hedging and diversification to reduce risk.
 3. Trading style: Due to volatility and high trading volume, forex traders may use shorter-term trading strategies, such as scalping or day trading, while indices traders may use longer-term strategies, such as swing trading or position trading, depending on the market conditions and their trading goals.
 4. Technical analysis: Both forex and indices traders often use technical analysis to identify trends and potential trading opportunities. However, the technical indicators and tools used may differ, as the price movements in the two markets can have different characteristics.

Final Thoughts

Overall, forex trading and indices trading have some key differences in terms of the assets traded, market volatility, leverage, trading hours, market participants used. Understanding these differences is important for traders who are considering trading in either of these markets.

Want To Start Trading Forex Or Indices

เริ่มการซื้อขายด้วย Edge

ซื้อขายฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และอื่น ๆอีกมากมายที่ค่าสเปรดต่ำในอุตสาหกรรม และการดำเนินการที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ

 • เริ่มทำการซื้อขายด้วยเงินฝากเพียง $50 ในบัญชีมาตรฐานของเรา
 • เข้าถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน
 • เข้าถึงตราสารหลายร้อยรายการ เครื่องมือเพื่อการศึกษาฟรี และบางโปรโมชั่นที่ดีที่สุด
เข้าร่วมตอนนี้

Latest Posts

เปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

สร้างบัญชีจริง
 • 1

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียนบัญชีจริงของ PU Prime ด้วยกระบวนการที่ปราศจากความยุ่งยากของเรา

 • 2

  เงินทุน

  โอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยช่องทางที่หลากหลาย และสกุลเงินที่ยอมรับได้

 • 3

  เริ่มทำการซื้อขาย

  เข้าถึงตราสารหลายร้อยรายการภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายชั้นนำของตลาด

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!