fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

กุมตลาดโลกไว้ในมือคุณ

แอปซื้อขายบนมือถือของเรารองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้เกือบทุกประเภท ดาวน์โหลดแอปทันที และเริ่มทำการซื้อขายกับ PU Prime บนอุปกรณ์ใดก็ได้จากทุกที่ และในทุกเวลา

 • Trading Knowledge  >  Trading Blog

24 May 2023,09:51

Trading Blog

Trading Indices: Unveiling Market Potential

24 May 2023, 09:51

Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare
Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare

Understanding The Value Of Indices Trading

Trading indices is known to be a valuable way for traders and investors to diversify their portfolios and gain exposure to a broad range of market segments. Indices, also referred to as stock market indices or index funds, are collections of assets or instruments that represent a particular segment of the market or economy.

What Are Indices?

In finance, indices (also known as indexes) are statistical measures used to track and represent the performance of a specific market, sector, or asset class. They provide a snapshot of the overall performance of a group of securities or an entire market by aggregating the values of selected stocks or other financial instruments.

Indices are typically calculated using a weighted average or market capitalization methodology, where the relative size or importance of individual components determines their impact on the overall index value. The value of an index is often expressed in terms of points or a percentage change from a base value. Examples of well-known financial indices include the S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ Composite, FTSE 100, DAX, Nikkei 225, and many others. These indices track the performance of stocks listed on specific exchanges or represent specific regions or sectors of the economy.

How Do You Trade Indices?

It is important to note that indices cannot be directly traded themselves. They are just a measure used to track the performance of a particular sector of the markets. However, indices can serve as the underlying measure for an instrument like exchange-traded funds (ETFs) or contract for differences (CFDs). Because there is no physical delivery of any underlying asset in a contract for difference, it is possible to issue CFDs on indices without ownership or management of any of the components that make up an index. 

Indices Trading Allows Traders To Diversify Their Trade

One of the main reasons why traders choose indices trading is due to the diversification they have to offer. By investing in a basket of stocks that represent a specific segment of the market, traders can spread their risk across multiple companies, reducing their overall exposure to any one particular stock. This can help to reduce the overall volatility of an investment portfolio and potentially lead to more stable returns over time. 

This is also true for non-stock indices, like the U.S. dollar index, which is made up of a basket of currencies of the countries that are major trading partners of the U.S. Trading the dollar index lowers the geopolitical risk that might arise in particular countries, making it less volatile than trading direct currency pairs like the EUR/USD.

Learn More About How You Can Trade Indices

three businessmen engaging in a discussion regarding the stocks market graph shown on the monitor screen, and two laptops

Why Trade Index CFDs?

Trading indices through CFDs offers multiple benefits. Index CFDs provide a way to participate in the performance of a specific market or index. You can take advantage of both upward and downward market movements by going long (buying) or short (selling) index CFDs. This flexibility allows you to capitalise on various market conditions and trading strategies.

Meanwhile, CFDs also often offer leverage, allowing you to control a larger position with a smaller amount of capital. This amplifies potential profits, but it’s important to note that it also increases the risk. Because indices tend to be less volatile than individual stocks, leverage allows traders to trade larger amounts with less capital and thus, amplify potential profits. However, remember that the downside is also amplified, and proper risk management is crucial when trading with leverage.

Final Thoughts

In conclusion, trading indices with CFDs offer traders with numerous benefits, including diversification, ease of access, and cost-effectiveness. Whether you are a seasoned investor or just starting out, trading indices can be an effective way to participate in the market and potentially achieve your investment goals.

Start Trading Indices With Competitive Spreads

เริ่มการซื้อขายด้วย Edge

ซื้อขายฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และอื่น ๆอีกมากมายที่ค่าสเปรดต่ำในอุตสาหกรรม และการดำเนินการที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ

 • เริ่มทำการซื้อขายด้วยเงินฝากเพียง $50 ในบัญชีมาตรฐานของเรา
 • เข้าถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน
 • เข้าถึงตราสารหลายร้อยรายการ เครื่องมือเพื่อการศึกษาฟรี และบางโปรโมชั่นที่ดีที่สุด
เข้าร่วมตอนนี้

Latest Posts

เปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

สร้างบัญชีจริง
 • 1

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียนบัญชีจริงของ PU Prime ด้วยกระบวนการที่ปราศจากความยุ่งยากของเรา

 • 2

  เงินทุน

  โอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยช่องทางที่หลากหลาย และสกุลเงินที่ยอมรับได้

 • 3

  เริ่มทำการซื้อขาย

  เข้าถึงตราสารหลายร้อยรายการภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายชั้นนำของตลาด

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!